Codi ètic UE Sarrià 2018-2019

Què és el codi ètic?

            Són els valors i normes bàsiques per a la bona convivència de la UE Sarrià.

Per què ens ha de servir?

            Ens ha de marcar les pautes per defensar el benestar del club i de tots els seus membres.

PER DAMUNT DE TOT:  LA UNIÓ ESPORTIVA SARRIÀ.

Ha de ser l’emblema esportiu i social de tothom. S’ha de defensar amb honor i respecte per sobre de qualsevol interès personal.

FILOSOFIA I VALORS DEL CLUB

Quins han de ser els valors del nostre club:

1.- Cohesió social

2.- Igualtat de gènere

3.- Esforç

4.- Compromís

5.- Disciplina

6.- Respecte

7.- Superació

8.- Treball en equip

9.- Esportivitat

10.- Il·lusió

EQUIPS I JUGADORS/ES

COHESIÓ SOCIAL, IGUALTAT DE GÈNERE: aprendre a conviure sense importar l’origen, el gènere, el color de pell, la ideologia... UE SARRIÀ SOM TOTS.  

RESPECTE, TREBALL EN EQUIP: respectar l’entrenador (cos tècnic) i companys/es, tant a dins com a fora la pista. Ajudar-se, no retreure res i facilitar la feina de tots: per ser un equip, tots hem de ser un. Respectar la grada i els àrbitres (sense ells no hi hauria l’espectacle esportiu cada cap de setmana). No insultar, ni tenir males actituds cap als companys: sempre ens hem d’ajudar com a equip.

COMPROMÍS, DISCIPLINA: arribar puntual als entrenaments, partits i activitats… i assistir sempre que sigui possible, excepte si hi ha causa justificada (malaltia, feina, estudis…) Ser conscient que la resta de l’equip també fa esforços per no faltar als entrenaments. En cas de lesió o de no estar convocat al partit s’ha d’acompanyar igualment als companys: això fa equip.

IL·LUSIÓ, ESFORÇ, SUPERACIÓ: actuar amb il·lusió i esforç per aprendre cada dia. Amb esperit de superació es pot arribar a assolir qualsevol objectiu.

ESPORTIVITAT: saber guanyar i perdre sempre amb esportivitat. Si això no es compleix, es perden tots els valor abans esmentats. Ja sigui a nivell individual com en equip es perjudica la imatge de la UE Sarrià. 

 

 Deures dels jugadors/es:

 1. Tenir cura de la higiene i la bona presència.
 2. Dutxar-se després de l’entrenament amb consciència de la despesa d’aigua.
 3. Tenir cura de les instal·lacions i del material del club ,endreçar-ho tot el seu lloc.
 4. Portar roba i sabates  adequades per l’entrenament, partits i activitats que es facin amb l’equip. S’ha d’anar ben uniformat als partits, tornejos i actes d’equip o club (equipament de jugar, xandall, dessuadora, polo...).
 5. Ser puntual als entrenaments, partits i altres activitats.
 6. Ser bon company/a i fer pinya amb l’equip.
 7. Ajudar als nouvinguts.
 8. No agredir físicament ni verbal cap company ni rival.
 9. Acompanyar l’equip als partits encara que s’estigui lesionat o no s’ estigui convocat. 
 10. Respectar els companys i entrenadors tant a la pista com als vestuaris.
 11. Tenir un bon comportament amb els rivals i l’àrbitre. Saber estar al marge de la grada.
 12. En cas que es desitgi fer una activitat d’handbol aliena a la UE Sarrià, s’ha de comunicar al club.
 13. Seguir hàbits de vida saludable per afrontar els reptes esportius.
 14. Acceptar la derrota i la victòria amb esportivitat.

Drets dels jugadors/es:

 1. Ser tractat amb respecte, sense patir cap tipus de discriminació per origen, sexe o classe, tant per part de l’entrenador com pels companys. 
 2. Rebre la formació esportiva que ha vingut a buscar.
 3. Participar de forma activa a les reunions d’equip.
 4. Ser animat i encoratjat per l’afició, l’entrenador i la família.
 5. Demanar la intervenció del coordinador en cas de desacord amb l’entrenador, família, afició o companys.
 6. Ser convocat per un equip de categoria superior en cas que l’entrenador ho demani.
 7. Estar ben informat per part del club de tots els assumptes que li puguin afectar.
 8. Poder gaudir de totes les instal·lacions i material en bon estat: vestuaris, pista, porteries, pilotes...
 9. Tenir accés a aconseguir l’equipament, roba del club i material.

 

Comportament antiesportiu: el club, mitjançant les seves eines (entrenadors, coordinadors, directors esportius, junta…), tindrà el dret d’actuar segons cregui oportú davant de comportaments antiesportius o contraris als valors del club.

                                               Firma:

PARES, MARES I FAMILIARS

ELS FILLS/FILLES NO ESTAN PER SOBRE DEL CLUB NI DE L’EQUIP.

Funcions dels pares, mares, tutors:

-       Les famílies han de ser conscients que, pel bon funcionament del club, tothom ha de remar en la mateixa direcció.

-       Han d’entendre que els temes esportius són responsabilitat exclusiva de la direcció esportiva, juntament amb els entrenadors i coordinadors. Ells han de decidir l’equip, nivell o posició que correspon al jugador. Mentre el jugador/a està realitzant l’activitat, és el club qui vetlla per ell/a i per la seva formació com a esportista.

-       La millor ajuda que se’ls pot oferir als fills/es és fer-los adonar dels seus actes per tal de millorar la relació amb els companys i l’equip.

-       Les famílies, com a part bàsica de l’afició, representen la imatge de la UE Sarrià allà on vagin i han de fer valer els valors del club a tot arreu.

Deures de les famílies:

 1. Respectar tots els jugadors/es, entrenadors/es, àrbitres, grada, rival...
 2. Inculcar als seus fills/es els valors del club i d’equip i ajudar-los a què els posin en pràctica.
 3. Entendre que l’handbol és un esport d’equip i que el bon funcionament de l’equip depèn de tothom.
 4. Respectar les decisions del cos tècnic que afectin els seus fills/es (sobre l’equip, nivell, posició,  convocatòries, temps de joc…)
 5. Durant els partits, animar als jugadors i crear un bon ambient. No retreure’ls ni corregir res: aquesta funció és exclusiva dels entrenadors.
 6. Posar en pràctica en tot moment els valors del club.
 7. Independentment del resultat, agrair als jugadors/es i tècnics l’esforç.
 8. Autoreflexió: no fem el que no volem que facin als nostres fills/es. 
 9. Promoure als fills/es hàbits de vida saludable per afrontar els reptes esportius.

Drets de les famílies:

 1. El fill/filla ha de rebre la formació esportiva adient.
 2. Tant les famílies com els fills/es han de ser tractats amb respecte per tothom.
 3. Rebre la informació corresponent per part del club, horaris entrenaments, partits...
 4. Ser informats del treball que es realitzarà durant l’any, tant dels valors que es volen impartir com els objectius que es volen assolir.
 5. Animar el seu equip.
 6. Participar en totes les activitats programades.
 7. Participar de forma activa en totes les reunions generals del club i en les que organitzi el coordinador.

 

Comportament antiesportiu: el club, mitjançant les seves eines (entrenadors/es, coordinadors/es, directors esportius, junta…), tindrà el dret d’actuar segons cregui oportú davant de comportaments antiesportius o contraris als valors del club.

                                                   Firma:

LA JUNTA

Els membres de la junta hi són per voluntat pròpia i sense ànim de lucre, amb la determinació d’ajudar al bon funcionament del club i posar les eines necessàries perquè l’entitat esportiva funcioni bé.

Deures de la Junta:

 1. Promoure l’adhesió de tots els socis i sòcies del club al codi ètic.
 2. No fer servir els càrrecs per a interessos personals.
 3. Coordinar i defensar el club per davant de tot.
 4. Mostrar transparència amb tothom: famílies, jugadors/es, socis...
 5. Fer arribar qualsevol informació en què estiguin implicades les famílies, jugadors/es, socis...
 6. Donar exemple amb la bona imatge del club basada amb els valors.
 7. Tenir una bona relació amb les entitats i altres clubs esportius.
 8. Tenir  les instal·lacions ben conservades. 
 9. Respectar la jerarquització de les diverses àrees.
 10. Retre comptes de la gestió de la junta als socis.
 11. Abstenir-se de participar en assumptes i votacions on tinguin algun tipus d’interès personal.
 12. Posar tots els mitjans possibles per a una bona base i projecte esportiu.
 13. Fer un projecte per formar nous entrenadors/es juntament amb la direcció esportiva.
 14. Promoure hàbits de vida saludable per afrontar els reptes esportius.
 15. Donar suport a tots els equips en els bons i mals moments.
 16. Potenciar l'handbol femení i masculí per igual.

                                                Firma:

ENTRENADORS/ES

Són el mirall de l’esportista i s’han de fer respectar des de l’exemple, treball, esforç, dedicació...

Deures dels entrenadors/es:

 1. Fer que tots els jugadors/es s’estimin i defensin el nostre club.
 2. Formar grans persones i grans jugadors/es. No permetre mai cap menyspreu entre ells.
 3. Transmetre  els valors del club tant individualment com en equip.
 4. Donar exemple als esportistes amb les seves accions. Per a ells és la figura i la referència a seguir.
 5. Esportivament nodrir-los i donar-los totes les eines perquè tinguin una bona formació d’handbol.
 6. Els entrenaments han de ser enriquidors perquè els jugadors i jugadores estiguin motivats i amb ganes d’anar als entrenaments.

7.    Mentre duri l’entrenament, els esportistes són responsabilitat seva.

8.    L’entrenament acaba quan l’últim/a esportista surt del pavelló.

9.    Tenir el control dels vestidors, comportaments, temps de dutxa...

10.  Tenir un control d’assistència, intensitat i comportament.

11.  Mantenir un clima agradable, evitar i treballar totes les faltes de respecte i aconseguir sentiment d’equip.

12.  Ha de marcar una línia de respecte i confiança amb les famílies i no deixar que tinguin influència ni en ell ni en l’equip.

13.  Defensar i aïllar el jugador de l’exterior, famílies, públic...

14.  Passar la informació dels horaris dels partits i activitats amb temps.

15.  Preparar els entrenaments a consciència abans de cada sessió.

16.  Donar pautes d’hàbits de vida saludable per afrontar els reptes esportius

 

Drets dels entrenadors/es:

1.    Rebre la formació que necessiti.

2.    Tenir el suport de la direcció esportiva i del club.

3.    Disposar del material esportiu i que estigui en bon estat.

4.    Ser tractat amb respecte pels jugadors/es, les famílies i l’afició.

5.    Participar de forma activa en totes les reunions dels tècnics.

6.    Rebre tota la informació dels partits i activitats: horaris, lloc...

7.    Rebre l’equipament de l’equip tècnic gratuïtament.

8.    No pagar despeses de desplaçaments de partits o activitats.

9.    Poder organitzar activitats extres amb l’equip: anar a veure partits fora...

10.  Comptar com a mínim amb un segon entrenador.

11.  Comptar amb un delegat que ajudi a gestionar la feina: fitxes, transport, material...

 

                                                  Firma:

COORDINADORS/ES  I DIRECTORS ESPORTIUS

Han de ser les figures més importants de la part esportiva a les quals s’han d’escoltar i respectar pel bon funcionament de la U.E. Sarrià.

 

Funcions:

 1. Crear un bon clima de treball per a tothom i que hi hagi una bona coordinació en tots els equips.
 2. Conèixer totes les situacions dels jugadors i tècnics al llarg de tota la temporada.       
 3. Marcar una línia de treball per a tots els equips des de la base fins als primers equips.
 4. Resoldre qualsevol problema esportiu, social o ètic prenent les mesures que calgui.
 5. Tenir tota la potestat per decidir tots els moviments dels esportistes: a qui pujar d’equip…
 6. En casos especials d’esportistes amb problemes d’integració (males conductes repetitives i constants) buscar solucions juntament amb les famílies, integradors socials…
 7. Crear un codi de sancions disciplinàries i que tots els equips i els seus membres les coneguin al començament de la pretemporada.
 8. Han de disposar i formar bons entrenadors/es per totes les categories i equips.
 9. S'ha de donar sempre la millor formació als esportistes per al creixement del club.
 10. Han de coordinar totes les competicions del club tant oficials com amistoses.
 11. Tenir al dia totes les fitxes dels esportistes.
 12. Ser clar i transparent amb jugadors/es i famílies en relació a qualsevol informació esportiva que els afecti.
 13. No amagar mai cap informació que afecti els esportistes.
 14. Demanar a la junta tot el que es cregui convenient per la millora del club i equips.
 15. Eliminar  els casos d’indisciplina de jugadors/es en contra dels valors i codi ètic del club amb el suport de la junta especialment de l'àrea de disciplina.
 16. Donar pautes d’hàbits de vida saludable per afrontar els reptes esportius.

 


 

CLUB U.E. SARRIÀ

 

EL COR I L’ESPERIT DE LA U.E.SARRIÀ SOU VOSALTRES.

 

DEFENSEU-ME AMB ORGULL, SACRIFICI I VALORS, I EL NOSTRE LLEGAT HI SERÀ PER SEMPRE.

 

Qui som i d’on venim:

La història de la Unió Esportiva Sarrià d’handbol, com a tal, es comença a escriure quan el 1977 es van fusionar els dos clubs que ja existien aleshores a Sarrià de Ter: el Grupo Deportivo Nuestra Señora de Montserrat, que existia des del 1955, i la Agrupación Deportiva Cultural, que ho feia des del 1956. Després d’una mica més de vint anys d’història d’ambdues agrupacions, van decidir unificar-se i crear un sol club: la Unió Esportiva Sarrià. El seu primer president va ser Josep Mir, i el mateix any de la fundació el 1977 van inaugurar el Pavelló Poliesportiu Sarrià. La construcció d’aquest terreny de joc va ser possible gràcies a la col·laboració de tot el poble, tant amb aportacions econòmiques com col·laborant amb les tasques de construcció.

A poc a poc, l’handbol es va convertir en una tradició i, des de fa més de seixanta anys, és l’esport del poble sarrianenc. Actualment el primer equip milita a la Primera Estatal i es nodreix,

bàsicament, de jugadors de la seva base formats a les categories inferiors del club. A Sarrià de Ter l’handbol segueix tenint tota una població al darrere que recolza el club i això s’aprofita per

treballar de la millor manera possible tots els seus equips de base, que sempre estan entre els millors de Catalunya.

Que hem de donar a la família U.E.Sarrià?

Hem de donar caliu a tots els components de la família i que tothom se senti integrat a través dels nostres valors, tant els socis més antics com els més nous. Que sentin que estan al millor Club d’handbol tant per la vessant esportiva com la social i potenciar l'handbol femení com masculí per igual.

 

 

ELS VALORS DE LA U.E.SARRIÀ

 

1.- Social

2.- Igualtat de gènere

3.- Esforç

4.- Compromís

5.- Disciplina

6.- Respecte

7.- Superació

8.- Treball en equip

9.- Esportivitat

10.- Il·lusió


 

IL.LUSIÓ: Hem de donar Il.lusió a tothom: mainada, grans, avis, àvies, esportistes, poble… Que tothom cregui en el club i donar-los l’opció de poder somiar amb qualsevol repte.

COHESIÓ SOCIAL, IGUALTAT DE GÈNERE: Aprendre a conviure sense importar origen, gènere, color de pell, ideologia... U E. SARRIÀ SOM TOTS.

ESFORÇ, COMPROMÍS : Ha d’haver-hi un esforç i compromís constant per donar a la massa social del club els fonaments bàsics i continuar fent que sigui un club de referència tant esportiu com a social a tot Catalunya i a fora de casa nostra.

DISCIPLINA I RESPECTE: Per a la bona convivència s’ha de tenir una bona base de disciplina i respecte que el club ha de tenir sempre com un dels seus principals objectius per sobre dels èxits esportius.

TREBALL EN EQUIP: Tothom ha de remar en la mateixa direcció: socis, jugadors/res, famílies, afició, el poble… El poble ha d’estar present en el club i sentir-se representat així com la U.E.Sarrià s’ha de sentir recolzada pel poble i fer un lligam fort club-poble. Hem d’arribar a tots els comerços i habitants sarrianencs i rodalies per poder passejar la ensenya del nostre club i poble a tot arreu amb orgull .

ESPORTIVITAT I SUPERACIÓ: Hem de tenir esperit d’esportivitat i superació. Han de ser uns pilars forts de la U.E. Sarrià. Tots els reptes han de ser amb esperit de superació i amb esportivitat. S’ha de saber guanyar però també perdre, si no mai arribarem al destí marcat. Tots representem el mateix escut i la seva bona imatge.

 

Què ha de donar la U.E.SARRIÀ als seus socis: la història, el present i el futur

 1. La història:

-       Tothom ha de conèixer les arrels del club, especialment la base.

-       Qui som, d’on venim i on volem arribar i que sàpiguen que ells són el nostre futur.

-       Els ha de donar l’ADN. U.E. Sarrià perquè en facin un estil de vida.

-       Aprofitar els socis més grans per explicar les seves vivències a la resta del club, especialment als més menuts.

 

 1. Present:

-       Ha de mirar que tothom se senti part d'aquesta família esportiva i social.

-       Lluitar perquè cadascú dels seus socis se senti partícip del dia a dia del club.

-       Que a tots els partits o activitats de qualsevol equip del U.E. Sarrià tothom vagi a omplir el pavelló. També amb els més petits, ja que ells són el nostre present i futur.

 

 1. Futur:

-       Defensar sempre el nostre club per fer-lo més fort pel demà.

-       Continuar construint i fer més forts els pilars d'aquest club amb l’ajuda de tots els membres.

-       Preservar els valors ens ajudarà a continuar donant vida a la U.E. Sarrià. 

 


 

 

SOCIS

 

ELS SOCIS SÓN L’ EXISTÈNCIA DEL CLUB

 

Com se'ls ha de cuidar?

-       Mimar-los i escoltar-los.

-       Facilitar-los sempre el Carnet de soci.

-       Tenir-los sempre engrescats i il·lusionats.

-       Donar-los sempre tota la informació del club.

-       Que estiguin al dia de tots els equips i activitats perquè puguin participar.

-       Fer activitats per a ells (sortides, excursions…).

-       Que tinguin accés a totes les plataformes socials.

-       Que les instal·lacions del club estiguin en perfecte estat i adaptades per a tothom.

-       Tenir a l'abast els productes de la botiga U.E.S (Samarretes,bufandes…) per portar-les arreu.

 

 

          

GRADA  LOCALS I VISITANTS

 

CIVISME + VALORS = GAUDIR DE  L’ HANDBOL

 

-       Respectar les opinions dels altres.

-       Animar sempre els jugadors.

-       No menysprear l’adversari.

-       Els Insults i la falta de respecte embruten l'handbol.

-       Les baralles seran motiu de rebuig i expulsió del pavelló .

-       Si algun membre de la U.E.Sarrià ocasiona problemes com a visitant se li obrirà expedient disciplinari.

-       Tenir cura de les instal·lacions i fer un bon ús de papereres, lavabos…

-       Fer càntics divertits però amb respecte.

-  Els jugadors son persones: respectem-los. Sense ells no hi hauria espectacle.

-       Ser sempre una bona afició i que ens vulguin allà on anem.

 

 

Escribir comentario

Comentarios: 0